Z   IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA/RJEŠENJA, TROŠKOVNIKA I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU I

Razradom projekta u primjerenom mjerilu i razradom detalja za samu izvedbu na gradilištu rješavaju se svi bitni elementi projekta koji se planiraju izvesti. Promišljenim pristupom i prikazom načina rješavanja pojedinih građevinskih elemenata, načina spajanja građevinskih proizvoda nastoje se izbjeći potencijalni problemi na građevini poput toplinskih mostova, pojave vlage i građevinskih šteta. Navedeno u pravilu nije odmah uočljivo već tijekom određenog razdoblja. Bitno je naglasiti da je nepostizanje rokova u pravilu vezano na nepostojanje izvedbene dokumentacije u kojoj se razmišlja i o samom načinu izvedbe.

Izvedbeni projekt za građevinu izrađuje se zasebno za projekte pojedinih struka kojim se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja temeljnih uvjeta određenih u glavnom projektu. Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom.

U sklopu izvedbenih projekata moguća je izrada i troškovnika radova za potrebne radove i zahvate temeljem kojih je moguće zatražiti ponude i specificirati detaljno ugovorene poslove.

Troškovnik se izrađuje za zasebno za sve projekte pojedinih struka koji su predviđeni projektom.

 

-T   TROŠKOVNIK POJEDINIH RADOVA

Detaljna razrada i prikaz količina građevinsko-obrtničkih, vodoinstalaterskih, elektrotehničkih i strojarskih radova, materijala i opreme.

Specificiranje troškova i stvaranje podloge za ishođenje ponuda pojedinih izvođača i dobavljača potrebnih materijala. Temeljem iskaza i opisa količina i specifikacija temeljem troškovnika moguće je precizirati radove prilikom ugovaranja i provedbe natječaja.

 

ZA   IZRADA IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Detaljno razrađuje i grafički prikazuje građevinu sa svim pojedinim prikazima i opisima potrebnim za gradnju. Sadrži nacrte, nacrte detalja, sheme stolarije i bravarije, planove oplate i dr. Također razrađuje podloge za projektante drugih struka i integrira njihova rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja. Svi nacrti su detaljno kotirani i prilagođeni za lako korištenje na gradilištu. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

ZK   IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA/RJEŠENJA KONSTRUKCIJE

Sadrži nacrte konstrukcije s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja i iskaze armature, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje, radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, te nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije. Svi nacrti su detaljno kotirani i prilagođeni za lako korištenje na gradilištu. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

ZV   IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA/RJEŠENJA VODOVODA I ODVODNJE

Detaljno razrađuje i grafički prikazuje detalje izvedbe instalacija vodovoda i odvodnje uzimajući u obzir za struku specifične zahtjeve kao i projekte ostalih struka. Svi nacrti su detaljno kotirani i prilagođeni za lako korištenje na gradilištu. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

ZS   IZRADA IZVEDBENOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Detaljno razrađuje i grafički prikazuje detalje ugradnje opreme i elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje uzimajući u obzir za struku specifične zahtjeve kao i projekte ostalih struka. Svi nacrti su detaljno kotirani i prilagođeni za lako korištenje na gradilištu. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

ZS   IZRADA IZVEDBENOG STROJARSKOG PROJEKTA/RJEŠENJA

Detaljno razrađuje i grafički prikazuje detalje ugradnje opreme i instalacija za grijanje, pripremu tople vode, ventilaciju i klimatizaciju uzimajući u obzir za struku specifične zahtjeve kao i projekte ostalih struka. Svi nacrti su detaljno kotirani i prilagođeni za lako korištenje na gradilištu. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

ZI   IZRADA NACRTA INTERIJERA

Idejnim rješenjem daje se temeljni koncept, osnovna ideja, raspored elemenata u prostoru te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu detaljnijeg izvedbenog nacrta interijera. Moguće je u sklopu navedenog izraditi vizualizaciju interijera i prohod. Predmet izrade nisu građevinsko-obrtnički radovi.

Izvedbeni nacrti razrađuju idejno rješenje i daju konačnu verziju u kojoj su definirani svi detalji namještaja, rasvjeta i ostali drugi elementi u prostoru. Moguće je u sklopu navedenog izraditi i detaljnu vizualizaciju interijera. Predmet izrade nisu građevinsko-obrtnički radovi.

 

ZR   IZRADA RADIONIČKOG NACRTA I SPECIFIKACIJA RADOVA, OPREME I MATERIJALA

Za namještaj  i za sve ostale elemente opremanja prostora koji se izrađuje po mjeri i koji je jedinstveno dizajniran, izrađuju se radionički nacrti svakog definiranog komada namještaja i svih ostalih elemenata opremanja prostora za izradu u radionici.

Uz pomoć radioničkih nacrta, specificiraju se radovi, oprema i materijali, te prikupljaju ponude za izradu namještaja i svih ostalih elemenata opremanja prostora. Obilaskom i pronalaskom potrebnih materijala i uzoraka, namještaja i opreme investitoru se daje prijedlog konkretnih rješenja.

 

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS