N   STRUČNI, OBRAČUNSKI I PROJEKTANTSKI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU II

Faza izvođenja dugotrajan je i složen proces u kojem često dolazi do odstupanja od projekta pri čemu se pojavljuju nepredviđeni radovi, te se u pravilu i produžava rok izgradnje i opremanja građevine. Stručni nadzor može obuhvaćati i nadzore arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke ukoliko se radi o zahtjevnijim građevinama. Obuhvaća poslove ovjere građevinskog dnevnika i izrade završnog izvješća nadzornog inženjera. Projektantskim i obračunskim nadzorom se proces stručno kontrolira i usmjerava s ciljem osiguranja provedbe projektnih rješenja. Također, obavljanjem funkcije koordinatora zaštite na radu provode se opća i posebna pravila zaštite na radu.

 

NS / POSLOVI GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA

U skladu s važećim Zakonom o gradnji i pravilnicima potrebno je osigurati stručni nadzor građenja kako bi se osiguralo da se građevina izvodi sukladno projektnoj dokumentaciji i važećim Zakonima i propisima. Glavni nadzorni inženjer sukladno Zakonu osigurava cjelovitost svih aktivnosti stručnog nadzora i odgovoran je za koordinaciju svih nadzornih inženjera pojedinih struka.

 

NA   STRUČNI/OBRAČUNSKI/PROJEKTANTSKI NADZOR ARHITEKTONSKE STRUKE

Stručni nadzor arhitektonske struke odgovoran je za provođenje stručnog nadzora iz područja arhitekture. Obuhvaća poslove ovjere građevinskog dnevnika i izrade završnog izvješća nadzornog inženjera.

Obračunski nadzor bavi se praćenjem troškova i ovjerom situacija. Investitor kontrolira troškove i siguran je u opravdanost pojedinih troškovničkih stavki. Izmjerama i kontrolom izvedenih radova na gradilištu utvrđuju se sve stvarno izvedene količine koje udovoljavaju ugovorenim opisima stavki. Temeljem navedenog odobrava se plaćanje izvođaču čime se investitor oslobađa direktnog kontakta sa izvođačem.

Projektantski nadzor izvodi se od strane projektanata. U pravilu nije moguće sagledavanje svih aspekata izvedbe građevine tijekom projektne faze investicije uslijed nedefiniranih projektnih pretpostavki i zahtjeva. S obzirom na navedeno, moguće je osigurati prisutnost projektanta u fazi izvedbe građevine s ciljem praćenja izvedbe, odnosno praćenje izmjena i dopuna projektne dokumentacije ovisno o potrebama gradilišta. Također predviđena su i tumačenja projekata svim sudionicima u gradnji.

 

NG   STRUČNI/OBRAČUNSKI/PROJEKTANTSKI NADZOR GRAĐEVINSKE STRUKE

Stručni nadzor građevinske struke odgovoran je za provođenje stručnog nadzora iz područja građevinarstva. Obuhvaća poslove ovjere građevinskog dnevnika i izrade završnog izvješća nadzornog inženjera.

Obračunski nadzor bavi se praćenjem troškova i ovjerom situacija. Investitor kontrolira troškove i siguran je u opravdanost pojedinih troškovničkih stavki. Izmjerama i kontrolom izvedenih radova na gradilištu utvrđuju se sve stvarno izvedene količine koje udovoljavaju ugovorenim opisima stavki. Temeljem navedenog odobrava se plaćanje izvođaču čime se investitor oslobađa direktnog kontakta sa izvođačem.

Projektantski nadzor izvodi se od strane projektanata. U pravilu nije moguće sagledavanje svih aspekata izvedbe građevine tijekom projektne faze investicije uslijed nedefiniranih projektnih pretpostavki i zahtjeva. S obzirom na navedeno, moguće je osigurati prisutnost projektanta u fazi izvedbe građevine s ciljem praćenja izvedbe, odnosno praćenje izmjena i dopuna projektne dokumentacije ovisno o potrebama gradilišta. Također predviđena su i tumačenja projekata svim sudionicima u gradnji.

 

NE   STRUČNI/OBRAČUNSKI/PROJEKTANTSKI NADZOR ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

Stručni nadzor elektrotehničke struke odgovoran je za provođenje stručnog nadzora iz elektrotehničkog područja. Obuhvaća poslove ovjere građevinskog dnevnika i izrade završnog izvješća nadzornog inženjera.

Obračunski nadzor bavi se praćenjem troškova i ovjerom situacija. Investitor kontrolira troškove i siguran je u opravdanost pojedinih troškovničkih stavki. Izmjerama i kontrolom izvedenih radova na gradilištu utvrđuju se sve stvarno izvedene količine koje udovoljavaju ugovorenim opisima stavki. Temeljem navedenog odobrava se plaćanje izvođaču čime se investitor oslobađa direktnog kontakta sa izvođačem.

Projektantski nadzor izvodi se od strane projektanata. U pravilu nije moguće sagledavanje svih aspekata izvedbe građevine tijekom projektne faze investicije uslijed nedefiniranih projektnih pretpostavki i zahtjeva. S obzirom na navedeno, moguće je osigurati prisutnost projektanta u fazi izvedbe građevine s ciljem praćenja izvedbe, odnosno praćenje izmjena i dopuna projektne dokumentacije ovisno o potrebama gradilišta. Također predviđena su i tumačenja projekata svim sudionicima u gradnji.

 

NS  STRUČNI/OBRAČUNSKI/PROJEKTANTSKI NADZOR STROJARSKE STRUKE

Stručni nadzor strojarske struke odgovoran je za provođenje stručnog nadzora iz područja strojarstva. Obuhvaća poslove ovjere građevinskog dnevnika i izrade završnog izvješća nadzornog inženjera.

Obračunski nadzor bavi se praćenjem troškova i ovjerom situacija. Investitor kontrolira troškove i siguran je u opravdanost pojedinih troškovničkih stavki. Izmjerama i kontrolom izvedenih radova na gradilištu utvrđuju se sve stvarno izvedene količine koje udovoljavaju ugovorenim opisima stavki. Temeljem navedenog odobrava se plaćanje izvođaču čime se investitor oslobađa direktnog kontakta sa izvođačem.

Projektantski nadzor izvodi se od strane projektanata. U pravilu nije moguće sagledavanje svih aspekata izvedbe građevine tijekom projektne faze investicije uslijed nedefiniranih projektnih pretpostavki i zahtjeva. S obzirom na navedeno, moguće je osigurati prisutnost projektanta u fazi izvedbe građevine s ciljem praćenja izvedbe, odnosno praćenje izmjena i dopuna projektne dokumentacije ovisno o potrebama gradilišta. Također predviđena su i tumačenja projekata svim sudionicima u gradnji.

 

NN  PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

U suradnji s ovlaštenim sudskim vještacima moguća je izrada procjena poštujući propisane metode procjenjivanja i strukovna načela za različite tipove nekretnina kao što su stambene, poslovne, turističke i ostale nekretnine. Navedeno se isporučuje u obliku elaborata koji sadrži fotodokumentaciju, izmjeru objekta, građevinsku vrijednost i tržišnu vrijednost objekta.

 

K1   KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU I

Obveza investitora je imenovanje koordinatora zaštite na radu kad radove izvode dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I), a posebno za fazu izvođenja radova (koordinator II).

Koordinator I koordinira primjenu načela zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti na radu. Izrađuje plan izvođenja radova u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, te izrađuje dokumentaciju koja sadrži specifičnosti projekta s bitnim sigurnosnim i zdravstvenim pravilima.

 

K2   KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU II

Obveza investitora je imenovanje koordinatora zaštite na radu kad radove izvode dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I), a posebno za fazu izvođenja radova (koordinator II).

Koordinator II dužan je primjenjivati načela zaštite na radu u fazi izvođenja radova. Ima zadatak koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka tako da se poslodavci i druge osobe pridržavaju plana izvođenja radova i Pravilnika. Treba izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Treba organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika s ciljem sprečavanja ozljeda na radu. Također mora provjeravati da li se postupci provode na siguran način.

 

 

 

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS