M   INVESTITORSKI NADZOR I SAVJETOVANJE

Cjelokupna investicija zahtijeva od strane investitora određenu razinu znanja i iskustva u projektiranju, gradnji i zakonskoj regulativi projekata. Pružanjem predmetne stručne potpore investitor dobiva određenu razinu sigurnosti u smislu pružanja svih potrebnih informacija i savjeta za sve faze gradnje. Za navedene aktivnosti nužno je potrebna visoka razina povjerenja i suradnje od strane investitora. Popraćene su gotovo sve međuaktivnosti cjelokupnog projekta koje se možebitno pojave tijekom projektnih aktivnosti koje su u pravilu dugotrajne.

 

MS   STRUČNO SAVJETOVANJE

S obzirom na trajanje i složenost cjelokupnog procesa, u slučaju potrebe, stručnim savjetovanjem i praćenjem osiguravamo potporu i dajemo mišljenja investitoru vezano na različite teme u sklopu investicije.

 

MM   STRUČNA POTPORA INVESTITORU U ORGANIZACIJI SUDIONIKA U PROJEKTU I PRAĆENJE DINAMIKE I ROKOVA INVESTICIJE

Projektne aktivnosti u pravilu uključuju veću količinu aktera (projektanti, nadzor, izvođač, investitor, kooperanti, nabavljači opreme i sl.), te je vrijeme često presudan faktor za uspjeh investicije. Navedeno zahtijeva veliku količinu organizacijskih aktivnosti usklađivanja i praćenja sudionika kako bi se ispoštovali rokovi. Omogućujemo stručnu potporu i praćenje vezano na spomenute aktivnosti.

 

MO   STRUČNA POTPORA INVESTITORU KOD ODABIRA IZVOĐAČA I OSTALIH SUDIONIKA U GRADNJI

Veliki rizik u projektu povezan je s odabirom ključnih aktera i raspodjelom odgovornosti. Slanjem upita većem broju sudionika, te selekcijom najboljih osigurava se nužno potrebna kvaliteta svih sudionika u projektu. Također, velika pažnja je na kontroli troškova i odabiru realno najpovoljnijih ponuda. Sve ponude se detaljno analiziraju i uspoređuju na valjan način.

 

MU   STRUČNA POTPORA INVESTITORU KOD UGOVARANJA

Potrebno je pravno regulirati sve odnose i aktivnosti sudionika u projektu kako bi se izbjegao rizik od neželjenih djelovanja. Pravilnim ugovaranjem izbjegavaju se i brojni nesporazumi koji se pojavljuju tokom gradnje, te definiraju prava, odgovornosti i očekivanja od svih sudionika.

 

MP   STRUČNO PRAĆENJE SVIH SUDIONIKA U FAZI PROJEKTIRANJA

Složenost zakonske regulative i projektnih zahtjeva zahtijeva visoku razinu pripremljenosti projektne dokumentacije. Praćenjem projektnih aktivnosti osigurava se dodatna kontrola i sudjelovanje dodatnog stručnog kadra na projektu kako bi se izbjegle greške u projektnoj dokumentaciji koje u pravilu rezultiraju većim problemima u kasnijoj fazi investicije.

 

MF  STRUČNO PRAĆENJE FINANCIJSKOG ASPEKTA INVESTICIJE, PLANIRANJE I BUDŽETIRANJE INVESTICIJE

Jedan od temeljnih čimbenika uspješnosti projekta je odgovarajuće pravilno planiranje i budžetiranje investicije kako bi se izbjegli zastoji uslijed nelikvidnosti projekta. Izrađuju se analize i revizije tijekom pojedinih faza projekta što rezultira kontrolom investitora nad investicijom.

 

MG   STRUČNO PRAĆENJE SVIH SUDIONIKA U GRADNJI

Tijekom same izvedbe i gradnje potrebno je stručno komunicirati i organizirati praćenje izvođača od strane investitora kako bi se postigla primjerena kvaliteta izvedenih radova. Investitora se rasterećuje učestale komunikacije s izvođačima dok se drugim sudionicima u fazi gradnje pružaju bitne informacije.

 

MD   STRUČNA POTPORA INVESTITORU KOD ISHOĐENJA SVIH POTREBNIH DOZVOLA, STRUČNO PRAĆENJE PRAVNOG ASPEKTA INVESTICIJE

Stručnim savjetovanjem i praćenjem osiguravamo potporu i dajemo mišljenja investitoru u organizaciji svih potrebnih aktivnosti sukladno Zakonu o gradnji i ostalim srodnim stručnim Zakonima, u smislu uređivanja odnosa sa sudionicima u gradnji i kod prijava nadležnim tijelima državne i lokane uprave, te ostalim javnopravnim tijelima u cjelokupnoj organizaciji i provedbi projekta do ishođenja uporabne dozvole.

 

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS