I   IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA/PROJEKTA I 3D VIZUALIZACIJA

Idejno rješenje ključna je faza u projektiranju i temelj je za bilo kakav daljnji konkretan razvoj projekta, te ishođenje građevinske i lokacijske dozvole. Izrađuje se sukladno projektnom zadatku u skladu sa željama i potrebama investitora.

Od velike koristi za izradu idejnog rješenja su 3D vizualizacije. Bitno je naglasiti da se izradom 3D vizualizacija projekt sagledava u potpunosti sa svim bitnim estetskih parametrima.  Svi projekti koji su razrađeni temeljem vizualizacija u pravilu su funkcionalno i estetski bitno kvalitetniji i dorađeniji. Investitoru se omogućuje vjeran prikaz svih bitnih aspekata konačnog projekta kako bi se izbjegle kasnije nepredviđene izmjene projekata. Moguća je izrada i detaljnih vizualizacija temeljem izvedbenih projekata/rješenja.

 

IR   IZRADA SINTEZNOG IDEJNOG RJEŠENJA/PROJEKTA

Sukladno projektom zadatku potrebno je definirati sve bitne elemente projekta u smislu funkcionalne organizacije prostora i estetskih kvaliteta. Definiraju se gabariti i sve prostorne veličine te je moguće steći cjelokupan dojam o projektu i mogu se odrediti koje su sve projektne mape potrebne.

Ukoliko je potrebno, ispituje se više različitih varijanti organizacije prostora da bi se odabirom jednog rješenja definirali preduvjeti, želje i mogućnosti investitora za izradu glavnog projekta. Isto se koristi prilikom ishođenja obavijesti o posebnim uvjetima i posebnih uvjeta s ciljem ishođenja građevinske dozvole. Sinteznim idejnim rješenjem od samog početka sagledavaju se svi ključni čimbenici projekta poput konstrukcije i instalacija.

 

IA   IZRADA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA/PROJEKTA

U slučaju ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izraditi idejni projekt pojedine struke kojim se definiraju parametri za izdavanje potrebnih uvjeta, potvrda projekata i dozvola. U sklopu idejnog arhitektonskog rješenja/projekta prikazuju se dijelovi projekta vezano na arhitektonsku struku. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

IG   IZRADA IDEJNOG GRAĐEVINSKOG RJEŠENJA/PROJEKTA

U slučaju ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izraditi idejni projekt pojedine struke kojim se definiraju parametri za izdavanje potrebnih uvjeta, potvrda projekata i dozvola. U sklopu idejnog građevinskog rješenja/projekta prikazuju se dijelovi projekta vezano na građevinsku struku. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

IE   IZRADA IDEJNOG ELEKTROTEHNIČKOG RJEŠENJA/PROJEKTA

U slučaju ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izraditi idejni projekt pojedine struke kojim se definiraju parametri za izdavanje potrebnih uvjeta, potvrda projekata i dozvola. U sklopu idejnog elektrotehničkog rješenja/projekta prikazuju se dijelovi projekta vezano na elektrotehničku struku. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

IS   IZRADA IDEJNOG STROJARSKOG RJEŠENJA/PROJEKTA

U slučaju ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izraditi idejni projekt pojedine struke kojim se definiraju parametri za izdavanje potrebnih uvjeta, potvrda projekata i dozvola. U sklopu idejnog strojarskog rješenja/projekta prikazuju se dijelovi projekta vezano na strojarsku struku. Ukoliko s obzirom na postojeću zakonsku regulativu nije potrebno izraditi projekt, izrađuje se rješenje za pojedino strukovno područje potrebne razine detaljnosti.

 

VS   IZRADA 3D VIZUALIZACIJE INTERIJERA ILI EKSTERIJERA S FOTOMONTAŽOM I 3D PROHOD

Kompjuterskim 3d modeliranjem i izradom vjerodostojnih prikaza ispituju se vizualni aspekti rasporeda volumena, pogleda na zgradu, uklopljenosti u okoliš i predviđenu vegetaciju, te se daje sugestija za odabir završnih materijala. Fotomontažom temeljem fotografija iz zraka i pješačke vizure investitoru se omogućava stjecanje završnog dojma u realnoj okolini.

Moguće je steći realan uvid u sve materijale i spojeve  građevinsko-obrtničkih elemenata koji će biti istovjetan budućem izvedenom stanju. Namještaj se modelira gabaritno na razini idejnog rješenja.

Kompjuterskim 3d modeliranjem i izradom vjerodostojnih prikaza moguće je steći dojam kretanja unutar samog prostora interijera koji se projektira. Omogućava se stjecanje dojma veličine pojedinih dijelova namješta i prikaz njegovog smještaja u prostoru. Isto je bitno pravilno organizirati jer sve navedeno čini jednu jedinstvenu prostornu cjelinu.

Predviđena stavka uključuje 3D vizualizaciju interijera ili eksterijera s fotomontažom i 3D prohod.

 

VM   IZRADA 3D VIZUALIZACIJE INTERIJERA I EKSTERIJERA S FOTOMONTAŽOM I 3D PROHOD

Kompjuterskim 3d modeliranjem i izradom vjerodostojnih prikaza ispituju se vizualni aspekti rasporeda volumena, pogleda na zgradu, uklopljenosti u okoliš i predviđenu vegetaciju, te se daje sugestija za odabir završnih materijala. Fotomontažom temeljem fotografija iz zraka i pješačke vizure investitoru se omogućava stjecanje završnog dojma u realnoj okolini.

Moguće je steći realan uvid u sve materijale i spojeve  građevinsko-obrtničkih elemenata koji će biti istovjetan budućem izvedenom stanju. Namještaj se modelira gabaritno na razini idejnog rješenja.

Kompjuterskim 3d modeliranjem i izradom vjerodostojnih prikaza moguće je steći dojam kretanja unutar samog prostora interijera koji se projektira. Omogućava se stjecanje dojma veličine pojedinih dijelova namješta i prikaz njegovog smještaja u prostoru. Isto je bitno pravilno organizirati jer sve navedeno čini jednu jedinstvenu prostornu cjelinu.

Predviđena stavka uključuje 3D vizualizaciju interijera i eksterijera s fotomontažom i 3D prohod.

 

VL   IZRADA DETALJNE 3D VIZUALIZACIJE

Kompjuterskim 3d modeliranjem i izradom vjerodostojnih prikaza modelira se sav namještaj, svi planirani elementi i rasvjeta koji su planirani za izradu i ugradnju u pojedine prostorije. Navedene vizualizacije se izrađuju temeljem izvedbenih nacrta interijera. Moguće je steći realan uvid u sve materijale, sve spojeve, te elemente opremanja prostora i namještaja koji će biti istovjetni budućem izvedenom stanju. Predmetnom detaljnom 3D vizualizacijom moguće je obraditi i određene proizvode, te dijelove proizvoda s prikazom svih sastavnih dijelova.

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS