D   STRUČNA POMOĆ U ISHOĐENJU DOZVOLE I SUGLASNOSTI

Svrha usluge je olakšavanje i ubrzavanje cjelokupnog složenog i dugotrajnog postupka uz stručnu pomoć i praćenje. Stručna pomoć uključuje dostavljanje potrebnih kompletiranih zahtjeva i koordinaciju s javnopravnim tijelima u vezi ishođenja potrebnih suglasnosti i potvrda i dostavljanje potrebnih kompletiranih zahtjeva i koordinaciju s nadležnim uredima za prostorno uređenje i gradnju. Cjelokupan proces ishođenja dozvola i suglasnosti se sustavno organizira i prati.

U sklopu navedenog predviđeno je ishođenje obavijesti o posebnim uvjetima i ishođenje posebnih uvjeta, ishođenje lokacijske dozvole, ishođenje potvrda glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole i ishođenje uporabne dozvole.

 

DD   OPUNOMOĆENIK INVESTITORA

Uz pomoć punomoći od strane investitora moguća je komunikacija s uredima lokalne uprave i samouprave, javnopravnim tijelima i nadležnim ministarstvima. Predmetnom komunikacijom prati se cjelokupan postupak ishođenja posebnih uvjeta, potvrda projekta, ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole.

 

DO   ISHOĐENJE OBAVIJESTI O POSEBNIM UVJETIMA

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, temeljem idejnog projekta/rješenja, potrebno je utvrditi za koja je sve javnopravna tijela potrebno ishoditi posebne uvjete.

 

DU   ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, temeljem idejnog projekta/rješenja, potrebno je utvrditi sve posebne uvjete i prethodne suglasnosti. Navedeno je određeno popisom tijela u Obavijesti o posebnim uvjetima, temeljem kojeg se ishode svi posebni uvjeti od svih nadležnih javnopravnih tijela.

 

DP   ISHOĐENJE POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, potrebno je glavni projekt potvrditi od strane svih nadležnih javnopravnih tijela u skladu s Obavijesti o posebnim uvjetima i ishoditi suglasnosti prije postupka ishođenja građevinske dozvole.

 

DL   ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, temeljem idejnog projekta za određene zahvate u prostoru, ishodi se lokacijska dozvola kojom je moguće i provesti određene zahvate u prostoru.

 

DG   ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, za gradnju novih i/ili rekonstrukciju postojećih građevina potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu koja se izdaje na temelju kompletiranog zahtjeva, koji čini kompletiran glavni projekt, sve potvrde projekta i ostale izjave čime su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim zakonima.

 

DZ   ISHOĐENJE UPORABNE DOZVOLE

Podnošenjem kompletiranog zahtjeva nadležnom uredu, prikupljanjem potrebne zakonske dokumentacije temeljem tehničkog pregleda izdaje se akt za stavljanje građevine u uporabu.

 

DX   DOKUMENTACIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Izrada cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju građevine u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

 

KONTAKT

/    Telefon     

: +385 95 447 0447

: +385 1 6521 240

/    Email    

: info@projektant.hr

/    Web:

: www.projektant.hr

  Sjedište

      Drniš 

: Splitska ulica 6,

  22320 Drniš

/    Glavni ured

      Zagreb 

: Trnsko 13 B,

  10020 Zagreb

Submitting Form...

The server encountered an error.

Zahvaljujemo!

Želite započeti projekt?

Mi možemo pomoći.

DOGOVOR

PRISTUP

NAPREDAK

ZADOVOLJSTVO

 

 ..da dobro napravimo.

Copyright © PROJEKTANT

projektant.hr  210503-1020-P-MS